MenetBrand

Új vonatok a Pécs – Villány – Magyarbóly szakaszon

Pécsudvard közösségének


Örömmel tapasztalhattuk, hogy végre a 65. sz. vonalon (Pécs–Villány– Magyarbóly) is megjelent a 21. század a vasúti közlekedésben. Valósággá vált az, ami az ország több vasútvonalán már természetes: a régi, elavult BZ motorvonatok néhány vonatpár erejéig kiváltásra kerültek.

Az utazóközönség leg- nagyobb meglepetésére novembertől fel-felbukkant a korszerű Siemens Desiro motorvonat, üde színfoltot hozva ezzel a helyközi közlekedésbe.

Tapasztalatunk szerint, ha még nem is az összes járatnál, de időnként már élvezhetjük a modern, kényelmes, és valljuk be őszintén: a tisztább utazást.

Településünkről közeli elhelyezkedésének köszön-hetően mindössze 14 percnyi menetidő alatt elérhető a megyeszékhely, a pécsi belváros, ezért sokan használják a közösségi közlekedés eme formáját.

Sajnos a járvány időszak az utazási szokásokat is nagyban befolyásolja, de a jövő, a vasúttársaság célja mindenképpen a tömeg-közlekedés népszerűségének megtartása mellett, az utaslétszám esetleges növe-lése.

Elmondhatjuk, hogy a falu lakossága a kötöttpályás közlekedést előszeretettel veszi igénybe. Köszönhető ez nem kevésbé annak is, hogy Pécsudvard fekvése vasutazás szempontjából is optimális: a vasúti megálló 2006 óta már a falu központjában található, a közösség szempontjából legjobban elérhető helyen, élelmiszerbolt, sportléte-sítmények mellett.

A központi fekvés miatt nem mindegy a falu arculata szempontjából, hogy lako-saink milyen környezettel találkoznak mindennapja-ikban, továbbá az sem, hogy milyen benyomást teszünk az átmenő utasokra, a faluba betérőkre.

Az Önkormányzat saját erőforrásai kiaknázásával eddig is igyekezett minden tőle telhetőt megtenni az esztétikus légkör kiala-kítására az egész településen, mely alól a vasúti megálló és környéke sem volt eddig kivétel.

2020 nyarán a MÁV Zrt. és a települési önkormányzat aláírt egy közös meg-állapodást, melyben a közfeladatok teljesítésére, a közszolgáltatások nyúj-tására és közös közérdekű célok megvalósítására irá-nyuló együttműködés lett deklarálva. Ez tartalmazza azt, hogy önkormányzatunk kötelezettséget vállal a Pécsudvard vasúti meg-állóhely és környékének, valamint az azzal határos közterületek kertészeti tevékenységeinek ellátására. E közfeladatok teljesítésére a MÁV Zrt díjazás megfizetését vállalta.

Reményeink szerint a közös megállapodás elősegíti a korábban már megkezdett tevékenység folyamatos fenntarthatóságát.

A MÁV képviselőitől a témával, illetve a megváltozott menetrenddel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást kaptuk:

Az intézkedéssorozat bevezetése előtt a MÁV-START mérlegelte a járműparaméterek kihasz-náltságát. A Desiro motor-vonatok olyan vasút-vonalakra kerültek, ahol kihasználható a végse-bességük, valamint az alacsonypadlós kivitelük, azaz többnyire felújított, magasperonos állomások, megállóhelyek állnak az utasok rendelkezésére. Ezek a dízel motorvonatok 2003-ban érkeztek Magyar-országra. 41,7 méter hosszúak, légkondícionáltak és az egységek 60 százaléknyi része alacsony-padlós. Ülőhelyeinek száma 98+12, állóhelyek száma 90 (4 fő/m2). A tervezett átcso-portosítások hatására ter-vezetten december elejétől minden vonat a vonalon Desiro motorvonat lesz. A menetrend-szerkezet változ-tatásának oka, hogy a Budapest–Pécs viszonylatú ütemes InterCity vonatokhoz Pécs állomáson napközben rövid átszállási idővel csatlakozó vonatok közle-kednek a Pécs–Villány–Magyarbóly vasútvonalról. A vonatok egy kora délutáni vonatpáron kívül ütemes, kétóránkénti menetrend szerint járnak. A végleges, országosan meghirdetett menetrend felkerült a MÁV-START oldalára

Galéria

További hírek