MenetBrand

Adatvédelmi irányelvek

Az Ön által letöltött applikációt (a továbbiakban: applikáció) Horváth Dusán (a továbbiakban: Kivitelező) üzemelteti és szolgáltatja magánszemélyként.

Definíciók:

 • Felhasználó: Minden olyan természetes személy ügyfélnek minősül, aki letölti az applikációt a Google Play vagy Huawei App Gallery áruházak egyikéből annak érdekében, hogy a Szolgáltatást igénybe tudja venni. Ezenkívül, hogy a Kivitelező által meghirdetett kedvezményekhez hozzá tudjon jutni és azokat fel tudja használni.
 • Adatkezelő: az a jogi vagy természetes személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval eszközölhesse.

A szolgáltatás teljeskörű igénybevétele érdekében szükséges, hogy a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) megadjon egyes specializált, – telepítés megkezdése előtt már definiált, jogosultságokat az applikáció számára. Ezen felhatalmazásokat a Kivitelező bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása, az applikáció működése érdekében kezeli.

A Kivitelező elkötelezett a Felhasználó által deklarált adatok védelme mellett és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kivitelező személyes adatokra igényt nem tart a szolgáltatás fenntarthatóságáért, így erre vonatkozó adatokat nem tárol, sem kér be a későbbiekben. Továbbá megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az ezektől eltérő adatok biztonságát garantálja.

Az applikáció beszerzése, illetve a megszabott jogosultsági adatok megadása minden esetben opcionális.

A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a letöltést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E felelősség-vállalásra tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért a Kivitelezőt felelősség nem terheli.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§.(1) a.) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: A Kivitelező a tárolt adatokat az applikáció fennállása alatt kezeli. A szolgáltatás törléséének indítványozásakor az android operációs rendszer maga biztosítja a futási idő alatt tárolt adatok teljeskörű eltávolítását az eszközről. Ennek kezdetekor az applikáció nem készít biztonsági mentést, a legközelebbi újra-felhasználhatósága érdekében. Ezenfelül kényszerített kikapcsolás lett alkalmazva a Google által biztosított kényelmi funkcióra is, mely részlegesen automatikus mentést készít az applikáció által tárolt bizalmas fájlokról a legközelebbi „első indulás” teljesítményfokozásának érdekében.

Az alábbi jogosultságokra tart igényt az alkalmazás:

 • Internet és hálózati kapcsolat állapota
 • Eszköz bekapcsolási állapotának figyelése
 • Tartózkodási hely, lokációs szolgáltatások
 • Eszköz rezonálása
 • Alkalmazás folyamatainak részletes áttekintése
 • Google Szolgáltatások (gms)
 • Huawei Szolgáltatások (hms)
 • Belső tárólóhely írása és olvasása

Diagnosztikai adatok

Jogalap: (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés f): az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

Az applikáció fenntartása során, a felhasználó által manuálisan kezdeményezett oldal-betöltésekkel kapcsolatban diagnosztikai adatok kerülnek gyűjtésre. Az adatok a megnyitott oldal statikus azonosítóját tartalmazzák, mely a Kivitelező által dekódolható az a későbbiekben. Az utóbbi információk kizárólagosan a felhasználói aktivitás kimutatása végett kerültek alkalmazásra. Az így rögzített adatok minden egyéb, applikációtól függetlenül, elkülönítve tárolódnak. A felhasználói interakciókból összegyűjtött adatok az Alphabet Inc. anyavállalat tulajdonában lévő Google Firebase felhőszolgáltatásba kerülnek feltöltésre és utóbb tárolásra is.

Informatív adatok

Jogalap: (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és f)

Az applikáció teljesértékű működéséhez regisztráció nem szükségeltetik. A fenntarthatóság biztosítása érdekében a legelső megnyitás alkalmával mindentől független, generált egyedi azonosítók kerülnek létrehozásra és tárolásra. Ezeket az applikáció alapvető működéséhez, a lokálisan tárolt menetrendi adatbázisok önműködő megújításához használjuk fel, továbbá ebből gazdálkodik a Google Analytics, -diagnosztikai adatok kimutatására alkalmas, harmadik féltől származó szolgáltatás is. Konkrét kliensekhez az egyes azonosítók nem társíthatóak, így szabad anonim, -fel nem ismerhető adatnak tekinteni a felhasználók által végrehajtott interakciókat. Az említett értékkészlet az applikáció eltávolítása alkalmával végleges eltávolításra kerül.

Mindazonáltal a tartózkodási helyhez köthető egész pontos információk esetenként továbbításra kerülnek a feldolgozó szerver felé az alábbi funkciók igénybevételekor.

Applikációk megnevezései:

 • Menetrend Budapest
 • Menetrend Kecskemét
 • Menetrend MÁV-Volán
 • Menetrend Miskolc
 • Menetrend Pécs
 • Menetrend Szeged

Applikációk áruházi elérhetőségei:

Tulajdonos elérhetősége:

Budapest, 2023. 08. 26.